مشخصات ایستگاه قلعه رئیسی1

کد ایستگاه QAL1
نام ایستگاه قلعه رئیسی1
نام لاتین Qaleh Raeisi1
استــان کهگیلویه و بویراحمد
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1399/11/21
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
Guralp 31.19 50.44 1284 0 90