مشخصات ایستگاه پاتاوه

کد ایستگاه PTV
نام ایستگاه پاتاوه
نام لاتین Pataveh
استــان کهگیلویه و بویراحمد
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1373/10/17
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 30.96 51.26 1462 345 75