مشخصات ایستگاه پاتاوه1

کد ایستگاه PTV1
نام ایستگاه پاتاوه1
نام لاتین Pataveh1
استــان کهگیلویه و بویراحمد
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1399/11/26
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
Guralp 30.95 51.28 1634 0 90