مشخصات ایستگاه ناغان

کد ایستگاه NGN
نام ایستگاه ناغان
نام لاتین Naqan
استــان چهارمحال و بختیاری
سرعت موج برشی 700
تاریخ شروع به کار 1377/05/25
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 31.93 50.72 1956 0 90