مشخصات ایستگاه ناغان1

کد ایستگاه NGN1
نام ایستگاه ناغان1
نام لاتین Naqan1
استــان چهارمحال و بختیاری
سرعت موج برشی 700
تاریخ شروع به کار 1398/07/15
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
Guralp 31.93 50.72 1986 0 90