مشخصات ایستگاه نظر کهریزی

کد ایستگاه NAZ
نام ایستگاه نظر کهریزی
نام لاتین Nazarkahrizi
استــان آذربایجان شرقی
سرعت موج برشی 519
تاریخ شروع به کار 1385/03/27
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 37.35 46.76 225 315