مشخصات ایستگاه ناوه

کد ایستگاه NAV
نام ایستگاه ناوه
نام لاتین Naveh
استــان خراسان شمالی
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1383/06/04
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 37.66 57.42 1110 265 355