مشخصات ایستگاه نصرآباد

کد ایستگاه NAA
نام ایستگاه نصرآباد
نام لاتین Nasr Abad
استــان خراسان رضوی
سرعت موج برشی 795
تاریخ شروع به کار 1377/10/16
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 35.42 60.31 1095 0 90