مشخصات ایستگاه مهترلو2

کد ایستگاه MTL2
نام ایستگاه مهترلو2
نام لاتین Mehtarlo2
استــان آذربایجان شرقی
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1391/10/06
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
Guralp 38.47 46.71 1842 0 90