مشخصات ایستگاه مشهد1

کد ایستگاه MSH1
نام ایستگاه مشهد1
نام لاتین Mashhad1
استــان خراسان رضوی
سرعت موج برشی 748
تاریخ شروع به کار 1373/08/23
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 36.31 59.56 992 0 90