مشخصات ایستگاه مارگون1

کد ایستگاه MRG1
نام ایستگاه مارگون1
نام لاتین Margoun1
استــان کهگیلویه و بویراحمد
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1399/11/25
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
Guralp 31 51.08 2200 0 90