مشخصات ایستگاه مریوان

کد ایستگاه MAR
نام ایستگاه مریوان
نام لاتین Marivan
استــان کردستان
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1378/04/26
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 35.52 46.18 1340 0 90