مشخصات ایستگاه لومار

کد ایستگاه LUM
نام ایستگاه لومار
نام لاتین Loomar
استــان ایلام
سرعت موج برشی 413
تاریخ شروع به کار 1375/07/02
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 33.57 46.82 781 275 5