مشخصات ایستگاه لیقوان

کد ایستگاه LGV
نام ایستگاه لیقوان
نام لاتین Liqvan
استــان آذربایجان شرقی
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1375/05/02
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 37.83 46.43 2240 272 2