مشخصات ایستگاه لواسان1

کد ایستگاه LAV1
نام ایستگاه لواسان1
نام لاتین Lavasan1
استــان تهران
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1393/09/26
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
Guralp 35.82 51.64 1132 0 90