مشخصات ایستگاه لامرد1

کد ایستگاه LAM1
نام ایستگاه لامرد1
نام لاتین Lamerd1
استــان فارس
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1397/10/18
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
Guralp 27.33 53.18 450 0 90