مشخصات ایستگاه لالی

کد ایستگاه LAL
نام ایستگاه لالی
نام لاتین Lali
استــان خوزستان
سرعت موج برشی 401
تاریخ شروع به کار 1373/02/08
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 32.33 49.09 367 342 72