مشخصات ایستگاه کرج1

کد ایستگاه KRJ1
نام ایستگاه کرج1
نام لاتین Karaj1
استــان البرز
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1396/09/28
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
Guralp 35.83 50.99 1350 0 90