مشخصات ایستگاه کرند غرب

کد ایستگاه KRD
نام ایستگاه کرند غرب
نام لاتین Kerend
استــان کرمانشاه
سرعت موج برشی 800
تاریخ شروع به کار 1376/02/10
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 34.28 46.24 1562 0 90