مشخصات ایستگاه کنارتخته

کد ایستگاه KNT
نام ایستگاه کنارتخته
نام لاتین Konar Takhteh
استــان فارس
سرعت موج برشی 450
تاریخ شروع به کار 1379/03/26
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 29.53 51.39 809 170 260