مشخصات ایستگاه کلات نادری

کد ایستگاه KLT
نام ایستگاه کلات نادری
نام لاتین Kalat Naderi
استــان خراسان رضوی
سرعت موج برشی 634
تاریخ شروع به کار 1376/08/01
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 37 59.74 919.5 219 309