مشخصات ایستگاه کلمه

کد ایستگاه KLM
نام ایستگاه کلمه
نام لاتین Kalameh
استــان بوشهر
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1398/10/21
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
Guralp 28.56 51.27 388 0 90