مشخصات ایستگاه خواف

کد ایستگاه KHF
نام ایستگاه خواف
نام لاتین Khaf
استــان خراسان رضوی
سرعت موج برشی 414
تاریخ شروع به کار 1377/10/17
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 34.58 60.15 982 60 150