مشخصات ایستگاه خفر

کد ایستگاه KFR
نام ایستگاه خفر
نام لاتین Khafr
استــان اصفهان
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1379/03/03
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 31 51.48 2232 22 112