مشخصات ایستگاه کرمان4

کد ایستگاه KER4
نام ایستگاه کرمان4
نام لاتین Kerman4
استــان کرمان
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1396/02/19
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
Guralp 30.28 57.04 1759 0 90