مشخصات ایستگاه شویشه

کد ایستگاه KAT
نام ایستگاه شویشه
نام لاتین Shoeisheh
استــان کردستان
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1373/04/02
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 35.36 46.68 1457 0 90