مشخصات ایستگاه کهنوج

کد ایستگاه KAH
نام ایستگاه کهنوج
نام لاتین Kahnooj
استــان کرمان
سرعت موج برشی 1564
تاریخ شروع به کار 1377/02/27
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 27.95 57.71 485 340 70