مشخصات ایستگاه جوانرود

کد ایستگاه JAV
نام ایستگاه جوانرود
نام لاتین Javanrood
استــان کرمانشاه
سرعت موج برشی 298
تاریخ شروع به کار 1382/05/06
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 34.81 46.49 1340 0 90