مشخصات ایستگاه ایذه1

کد ایستگاه IZH1
نام ایستگاه ایذه1
نام لاتین Izeh1
استــان خوزستان
سرعت موج برشی 712
تاریخ شروع به کار 1374/03/07
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 31.82 49.86 885.5 0 90