مشخصات ایستگاه ایلام1

کد ایستگاه ILA1
نام ایستگاه ایلام1
نام لاتین Ilam1
استــان ایلام
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1375/07/05
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 33.65 46.43 1428 350 80