مشخصات ایستگاه هویزه

کد ایستگاه HVZ
نام ایستگاه هویزه
نام لاتین Hoveyzeh
استــان خوزستان
سرعت موج برشی 302
تاریخ شروع به کار 1373/02/25
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 31.46 48.08 6 30 120