مشخصات ایستگاه هجدک

کد ایستگاه HOJ
نام ایستگاه هجدک
نام لاتین Hojdak
استــان کرمان
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1384/02/30
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 30.76 57.01 2079 270 360