مشخصات ایستگاه گزنک1

کد ایستگاه GZK1
نام ایستگاه گزنک1
نام لاتین Gazanak1
استــان مازندران
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1399/02/25
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
Guralp 35.9 52.21 1628 0 90