مشخصات ایستگاه گیفان

کد ایستگاه GYF
نام ایستگاه گیفان
نام لاتین Gifan
استــان خراسان شمالی
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1383/06/04
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 37.89 57.49 1354 200 290