مشخصات ایستگاه گورسفید

کد ایستگاه GRS
نام ایستگاه گورسفید
نام لاتین Goorsefid
استــان کرمانشاه
سرعت موج برشی 403
تاریخ شروع به کار 1378/02/29
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 34.22 45.85 663 0 90