مشخصات ایستگاه گرمخان

کد ایستگاه GRK
نام ایستگاه گرمخان
نام لاتین Garmkhan
استــان خراسان شمالی
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1379/03/08
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 37.51 57.49 947 257 347