مشخصات ایستگاه گنبدلی

کد ایستگاه GNB
نام ایستگاه گنبدلی
نام لاتین Gonbadli
استــان خراسان رضوی
سرعت موج برشی 1111
تاریخ شروع به کار 1373/08/22
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 36.39 60.86 451 4 94