مشخصات ایستگاه گرمسار1

کد ایستگاه GMS1
نام ایستگاه گرمسار1
نام لاتین Garmsar1
استــان سمنان
سرعت موج برشی 817
تاریخ شروع به کار 1393/09/12
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
Guralp 35.22 52.33 855 0 90