مشخصات ایستگاه گیلانغرب1

کد ایستگاه GGH1
نام ایستگاه گیلانغرب1
نام لاتین Gilanqarb1
استــان کرمانشاه
سرعت موج برشی 692
تاریخ شروع به کار 1396/09/21
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
Guralp 34.14 45.93 830 0 90