مشخصات ایستگاه گهواره

کد ایستگاه GAV
نام ایستگاه گهواره
نام لاتین Gahvare
استــان کرمانشاه
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1373/07/03
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 34.35 46.42 1463 0 90