مشخصات ایستگاه فیروزآباد2

کد ایستگاه FZA2
نام ایستگاه فیروزآباد2
نام لاتین Firooz Abad2
استــان فارس
سرعت موج برشی 921
تاریخ شروع به کار 1386/09/12
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
Guralp 28.84 52.57 1325