مشخصات ایستگاه فریمان

کد ایستگاه FRM
نام ایستگاه فریمان
نام لاتین Fariman
استــان خراسان رضوی
سرعت موج برشی 680
تاریخ شروع به کار 1384/05/29
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 35.7 59.84 1412 40 130