مشخصات ایستگاه فاروج

کد ایستگاه FRJ
نام ایستگاه فاروج
نام لاتین Farooj
استــان خراسان شمالی
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1376/07/24
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 37.23 58.23 1171 15 105