مشخصات ایستگاه فارمد

کد ایستگاه FMD
نام ایستگاه فارمد
نام لاتین Farmad
استــان خراسان رضوی
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1373/08/23
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 36.44 59.71 1055 0 90