مشخصات ایستگاه ازگله

کد ایستگاه EZG
نام ایستگاه ازگله
نام لاتین Ezgeleh
استــان کرمانشاه
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1396/08/24
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 34.83 45.84 710 114 204