مشخصات ایستگاه ایوان

کد ایستگاه EYN
نام ایستگاه ایوان
نام لاتین Eyvan
استــان ایلام
سرعت موج برشی 913
تاریخ شروع به کار 1376/05/16
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 33.82 46.31 1168 8 98