مشخصات ایستگاه ایوانکی1

کد ایستگاه EYK1
نام ایستگاه ایوانکی1
نام لاتین Eyvanaki1
استــان سمنان
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1393/12/09
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
Guralp 35.34 52.07 1003 0 90