مشخصات ایستگاه اوز

کد ایستگاه EVZ
نام ایستگاه اوز
نام لاتین Evaz
استــان فارس
سرعت موج برشی 757
تاریخ شروع به کار 1373/02/26
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 27.76 54.01 986 0 90