مشخصات ایستگاه امام تقی

کد ایستگاه EMT
نام ایستگاه امام تقی
نام لاتین Emam Taghi
استــان خراسان رضوی
سرعت موج برشی 680
تاریخ شروع به کار 1384/06/02
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 35.97 59.44 1398 0 90