مشخصات ایستگاه الهایی

کد ایستگاه ELH
نام ایستگاه الهایی
نام لاتین Alhaee
استــان خوزستان
سرعت موج برشی 236
تاریخ شروع به کار 1378/10/21
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 31.65 48.6 26 0 90